Tema

Fysisk arbeidsmiljø

Relaterte emner

Databrille

Hva menes med databrille?
Databrille er et samlebegrep for brillekorreksjoner som skal optimalisere synet til arbeidstakere som arbeider ved dataskjerm. Databrillen vil derfor som oftest være en enstyrkebrille. En del progressive eller multifokale brilleløsninger er ofte gode til skjermbruk. De kan anbefales når arbeidsoppgavene krever skarpt syn både på nært hold og på noe lengre avstand. Det må dokumenteres spesielt.

Arbeidsgiver er ikke forpliktet til å dekke utgifter til briller/kontaktlinser som arbeidstaker uansett må ha.

Retten til synsundersøkelse
Arbeidstaker som jobber ved dataskjerm har rett til synsundersøkelse. Oppstår det synsproblemer som kan ha sammenheng med arbeid ved dataskjerm, har arbeidstaker rett til å få dekket utgifter i forbindelse med synsundersøkelse og tilpasning av databrille, utført av øyelege eller optiker.

Behov for databriller
Arbeidstaker kan få briller når det dokumenteres skriftlig fra øyelege eller optiker at ett av følgende vilkår er oppfylt:

  • Behovet for databrille styres primært av alderen, og forekommer oftest på grunn av aldersrelatert langsynthet. Det er derfor vanligvis personer over 40 år som vil ha behov for en spesialtilpasset databrille der egne lesebriller ikke passer.
  • Behovet for databrille kan også forekomme hos yngre personer med små brytningsfeil siden arbeid foran dataskjerm stiller store krav til øynene.

Utgiftsdekning
Må arbeidstaker ha en brille som er annerledes enn den som brukes til daglig på grunn av arbeid ved dataskjerm, skal alle kostnader til synstester, eventuelt behov for oppfølging hos spesialist og nødvendige synshjelpemidler dekkes av arbeidsgiver.

Spesielle utgifter til montering, valg av type glass, innfatning og lignende kan avtales i den enkelte virksomhet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Fordi utgiftene belastes arbeidsgiver, vil det være arbeidsgivers vurdering som er retningsgivende, men nødvendige utgifter forutsettes dekket.