Tema

Fysisk arbeidsmiljø

Relaterte emner

Databrille

Når arbeidstaker jobber ved dataskjerm jevnlig, og som en betydelig del av arbeidet sitt, skal arbeidsgiver tilby synsundersøkelse og dekke nødvendige utgifter til spesielle synskorrigerende hjelpemidler. Det er ikke fastsatt noen beløpsgrense.

Tilbud om synsundersøkelse
Det er arbeidsgiver som skal dekke utgiftene til synsundersøkelsen. Tilbud om undersøkelse skal gis

  • før arbeidstaker begynner å jobbe ved dataskjerm
  • om nødvendig med jevne mellomrom i tiden deretter
  • hvis arbeidstaker får problemer med synet som kan skyldes arbeidet ved dataskjermen

Tilbud om databriller
Arbeidstaker skal få spesielle synskorrigerende hjelpemidler som egner seg for arbeid ved dataskjerm hvis utfallet av prøven eller undersøkelsen viser at det er nødvendig, og vanlige synskorrigerende hjelpemidler ikke kan brukes. Behovet må dokumenteres skriftlig av optiker eller øyelege.
Arbeidsgiver har ikke plikt til å dekke utgifter til briller eller kontaktlinser som arbeidstakeren trenger i dagliglivet utenom jobben.

Hva menes med databriller?
En databrille vil normalt være en enstyrke-brille tilpasset avstanden til dataskjermen. Hvis arbeidsoppgavene krever skarpt syn både på avstand og på nært hold, kan progressive briller eller flerstyrke-briller fungere godt. Et slikt behov må dokumenteres spesielt.
Standard progressive briller som egner seg til daglig bruk blir ikke regnet som databriller.

Hva regnes som dataskjerm?
Reglene gjelder for bruk av større, frittstående skjermer som er koblet til en datamaskin. Små skjermer som på mobiltelefoner regnes ikke som dataskjerm.
Det trenger ikke være snakk om en typisk kontorarbeidsplass. Kassaapparat og dataskjermer som er koblet til industrimaskiner kan også omfattes.