Tema

Fysisk arbeidsmiljø

Relaterte emner

Krav om førstehjelpsutstyr

Arbeidsplassforskriften stiller krav om at hensiktsmessig førstehjelpsutstyr skal plasseres lett tilgjengelig, slik at arbeidstakerne enkelt finner fram til det ved en eventuell ulykke. Oppbevares førstehjelpsutstyret i eget skap, bør skapet merkes, slik at det er lett å hente fram utstyret. I tillegg bør skapet plasseres slik at atkomstveien ikke blir hindret unødig.

Det skal også være egnet førstehjelpsrom hvis det er nødvendig ut fra størrelsen på arbeidsplassen, type arbeid eller risikoen for ulykker. Arbeidsgiver må også sørge for nødvendig opplæring og instruksjon til de som skal yte førstehjelp, og for å gjennomføre øvelser.

Arbeidstilsynet har gitt ut en veileder om førstehjelpsutstyr på arbeidsplassen.

Regler om førstehjelp ved skader som skyldes bruk av kjemikalier vil fremgå av stoffkartoteket.