Tema

Fysisk arbeidsmiljø

Relaterte emner

Sanitærkrav

Sanitæranlegg skal være tilfredsstillende i omfang og utførelse. Det gjelder både toaletter, dusjrom, vaskerom og tilhørende garderober. Sanitærrommene skal i tillegg holdes ved like og ellers være rene og ryddige. Kravene er skissert i arbeidsplassforskriften kapittel 3.

Arbeidsplassen skal tilrettelegges slik at virksomheten kan sysselsette arbeidstakere av begge kjønn. Det har betydning også for de kravene som stilles til utforming av sanitæranlegg.