Tema

Fysisk arbeidsmiljø

Relaterte emner

Sanitærkrav

Sanitæranlegg skal være tilfredsstillende i omfang og utførelse. Det gjelder både toaletter, dusjrom, vaskerom og tilhørende garderober. Sanitærrommene skal i tillegg holdes ved like og ellers være rene og ryddige. Kravene er skissert i arbeidsplassforskriften kapittel 3.

Arbeidsplassen skal tilrettelegges slik at virksomheten kan sysselsette arbeidstakere av begge kjønn, og arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne. Det har betydning også for de kravene som stilles til sanitæranlegg.