Tema

Fysisk arbeidsmiljø

Relaterte emner

Krav til måten arbeidsplassen innredes på

En arbeidsplass skal innredes og utformes slik at arbeidstakerne unngår uheldige fysiske belastninger.
 
Arbeidsmiljøloven § 4-4 (2) slår fast arbeidsgivers plikt til å redusere belastningsskader. Plikten må ses i sammenheng med lovens krav om at arbeidsgiver skal stille nødvendige hjelpemidler til arbeidstakers rådighet, for å hindre uheldige fysiske belastninger.