Tema

Fysisk arbeidsmiljø

Relaterte emner

Hva regnes som arbeidsplass?

Arbeidsplassforskriften § 1-4 (2) har definert arbeidsplass som alle steder hvor arbeidstakerne utfører arbeid. Alle faste og midlertidige anlegg, lokaler eller installasjoner hvor arbeidstaker oppholder seg under arbeidet vil komme inn under lovens begrep. Utendørs arbeidsplasser omfattes også.

Sanitæranlegg og velferdsrom er en del av arbeidsplassen.

Det kan være ulike krav som stilles til de forskjellige områdene.