Tema

HMS

Relaterte emner

Krav til det fysiske arbeidsmiljøet

Arbeidsmiljøloven § 4-4  og Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning beskriver kravene som stilles til det fysiske arbeidsmiljøet:
  • De fysiske arbeidsmiljøfaktorene skal være fullt forsvarlige ut fra arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd. Det omfatter lys, lyd, støy, inneklima og stråling, i tillegg til bygnings- og utstyrsmessige forhold.
  • Arbeidsplassen skal være innrettet slik at arbeidstaker unngår uheldige fysiske belastninger, og tungt eller ensformig arbeid. Nødvendige hjelpemidler skal stilles til arbeidstakers disposisjon. Det innebærer krav til ergonomi, det vil si tilpasning mellom arbeidsmiljø/teknikk og mennesket.
  • Arbeidstaker skal være vernet mot skader, hvilket betyr at maskiner og annet arbeidsutstyr skal ha nødvendige verneinnretninger.
  • Stiller arbeidsgiver innkvartering til rådighet for arbeidstaker, skal lokalene være forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt.