Tema

HMS

Relaterte emner

Forurensning

Forurensning defineres som tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, jord eller vann som kan være til skade eller ulempe for miljøet. Bestemmelsene i forurensningsloven er gitt for å verne det ytre miljøet mot forurensning, redusere eksisterende forurensning, redusere mengden avfall, og fremme bedre avfallshåndtering. 

Den som driver virksomhet som kan føre til akutt forurensning skal sørge for nødvendig beredskap for å oppdage, hindre, stanse, fjerne og begrense virkningen av forurensningen. Beredskapen skal stå i rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensning, omfanget av skadene og ulempene det kan føre til.

Ved akutt forurensning, eller fare for akutt forurensning, skal nærmeste politimyndighet straks varsles.