Tema

HMS

Relaterte emner

Avfall

Gode systemer for innsamling og sortering av avfall er viktig for å hindre at avfallshåndteringen blir skjemmende, fører til lukt, helsefare eller andre ulemper.

Avfall kan inneholde miljøgifter. Miljøgifter finnes i farlig avfall og i elektronisk og elektrisk avfall (ee-avfall). Det kan være lyspærer, batterier, elektriske leker, mobiltelefoner og spraybokser.

Kommer miljøgifter på avveie og spres i naturen, kan de tas opp i næringskjeden og gi alvorlige effekter på folks helse og på plante- og dyrelivet.
Stoff som ikke regnes som miljøgifter kan også gi alvorlige skadevirkninger. Det omfatter kjemikalier som brytes raskt ned, men som kan gi for eksempel akutt forgiftning.

Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall. Virksomheter skal deklarere og levere farlig avfall til godkjente mottak.