Tema

HMS

Relaterte emner

Plikt til å legge til rette for intern varsling

Virksomhetens arbeid med varslingsrutiner er en del av det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Arbeidsgiver har det overordnede ansvaret, men skal samarbeide med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

Det er bare intern varsling arbeidsgiver har plikt til å legge til rette for. Arbeidet med rutiner for intern varsling om kritikkverdige forhold vil variere etter antall arbeidstakere, og etter forholdene i virksomheten.

5 eller flere arbeidstakere
Sysselsetter virksomheten jevnlig 5 eller flere arbeidstakere, skal det alltid utarbeides varslingsrutiner. Arbeidsmiljøloven stiller visse minstekrav til varslingsrutinene.

Færre enn 5 arbeidstakere
Er det færre arbeidstakere, blir behovet for varslingsrutiner en vurderingssak. Behovet for rutiner vil avhenge av den konkrete vurderingen av risikoforholdene i virksomheten, og hvilket klima det er for å varsle om kritikkverdige forhold.

Når risikoforholdene vurderes, må man se på forhold som

  • kulturen for å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen
  • muligheter for korrupsjon
  • fare for liv eller helse for pasienter eller andre
  • andre risikoforhold i relasjon til helse, miljø og sikkerhet  

Verdt å vite

De aller fleste arbeidstakerne som varsler gjør det internt og til nærmeste leder. Bare 2 % velger å gå til tilsynsmyndighetene aller først. Det viser både norsk og internasjonal forskning.