Tema

HMS

Relaterte emner

Krav til varslingsrutinene

Plikten til å ha rutiner for intern varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten er lovpålagt.

Minstekrav
Arbeidsmiljøloven stiller visse minstekrav til varslingsrutinene. Rutinene skal

 • utarbeides av arbeidsgiver i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte
 • være skriftlige
 • ikke begrense arbeidstakers rett til å varsle
 • oppfordre til å varsle om kritikkverdige forhold
 • inneholde en fremgangsmåte for varsling
 • inneholde en framgangsmåte for arbeidsgivers saksbehandling ved mottak, behandling og oppfølging av et varsel
 • være lett tilgjengelige for alle arbeidstakere i virksomheten

Når rutinene skal lages, er det viktig å tenke gjennom følgende:

 • Fokuser på sak, ikke på hvem som sier ifra.
 • Identiteten til varsleren er en fortrolig opplysning.
 • Er det nødvendig eller ønskelig med en mulighet for å varsle anonymt?
 • Personvernet til varsleren og den det varsles om må ivaretas. Se personopplysningslovens krav om innsamling og behandling av personopplysninger.
 • Hvor eller hvem skal det varsles til?
 • Hvordan er det mest hensiktsmessig at varslingsmeldingene håndteres?