Tema

HMS

Relaterte emner

Krav til saklighet

Skal et kontrolltiltak være lovlig, må tiltaket ha saklig grunn i virksomhetens forhold. I det ligger det to hovedvilkår:
  • Det må være et saklig formål som er forankret i virksomheten som sådan
  • Kontrolltiltaket må være saklig begrunnet vurdert opp mot den enkelte arbeidstakeren som omfattes av tiltaket.
At kravet til saklig grunn må forankres i virksomheten som sådan betyr at kontrolltiltaket må kunne relateres til virksomhetens eksplisitte behov. Kontrolltiltak som er begrunnet ut fra for eksempel alminnelige samfunnsinteresser vil i utgangspunktet ikke være saklige, med mindre tiltaket også kan begrunnes ut fra virksomhetens eksplisitte behov.
 
Kontrolltiltaket må også være saklig begrunnet overfor den enkelte arbeidstakeren som rammes av tiltaket. Sakligheten må vurderes konkret opp mot hver enkelt arbeidstaker. Det kan bety at et kontrolltiltak kan være saklig overfor arbeidstaker X, men ikke overfor arbeidstaker Y. Et flyselskap kan for eksempel ha saklig grunn til å rusmiddelteste flymannskapet, men ikke samme behov for å rusmiddelteste kontorpersonalet. 
 
Kontrolltiltaket må avsluttes når behovet eller formålet som begrunnet tiltaket opphører eller blir vesentlig redusert. Det må hele tiden være saklig for å være rettmessig.