Tema

HMS

Relaterte emner

Hva er et kritikkverdig forhold?

Retten til å varsle gjelder kritikkverdige forhold i virksomheten.

Begrepet «kritikkverdig forhold» blir nærmere definert i arbeidsmiljøloven § 2A-1. Det gjelder forhold som er i strid med

  • rettsregler
  • skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten
  • etiske normer det er bred tilslutning til i samfunnet

Bestemmelsen nevner flere eksempler på forhold som vil være kritikkverdige. Det gjelder forhold som kan innebære

  • fare for liv eller helse
  • fare for klima eller miljø
  • korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
  • myndighetsmisbruk
  • uforsvarlig arbeidsmiljø
  • brudd på personopplysningssikkerheten

Er det snakk om et slikt kritikkverdig forhold, regnes det som varsling selv om ytringen kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold.