Tema

HMS

Relaterte emner

Tilrettelegging, medvirkning og utvikling

Arbeidsmiljøloven § 4-2 presiserer viktige betingelser for, og krav til tilrettelegging ved endringer i den enkeltes arbeidssituasjon, for eksempel ved omstillinger og ved innføring av ny teknologi.

Tre faktorer er spesielt viktige for den enkelte arbeidstakers evne til å mestre omstillingsprosesser:

  • Informasjon
  • Medvirkning
  • Kompetanseutvikling