Tema

HMS

Relaterte emner

Formålet med reglene om varsling

Med varsling menes de tilfellene der arbeidstaker sier fra om kritikkverdige forhold i virksomheten, såkalt «whistleblowing».

Lovgiver har vært tydelig på at varsling både er lovlig og ønskelig. At arbeidstaker melder fra om kritikkverdige forhold i virksomheten kan bidra til at lovbrudd, korrupsjon og annen uakseptabel atferd blir avdekket og opphører.

Et hovedformål med reglene om varsling er å beskytte arbeidstakere som sier fra om kritikkverdige forhold i virksomheten. Bestemmelsene skal fremme åpenhet og bidra til et bedre ytringsklima i den enkelte virksomhet.