Tema

HMS

Relaterte emner

Registrering og melding


 
Alle personskader som oppstår i forbindelse med arbeid som blir utført, skal registreres av arbeidsgiver. Arbeidsgiver har også meldeplikt til Arbeidstilsynet når en arbeidstaker rammes av en arbeidsulykke.
 
Leger som gjennom arbeidet sitt får kunnskap om at sykdommen arbeidstaker lider av kan være en yrkessykdom, skal melde fra til Arbeidstilsynet.

Arbeidsgiver er også pålagt å føre statistikk over sykefraværet og skal i tillegg sørge for at det blir ført register over eksponerte arbeidstakere.