Tema

HMS

Relaterte emner

Vern av det ytre miljøet


Ytre miljø defineres som «ytre påvirkninger og livsvilkår for en organisme eller en gruppe organismer».
 
 HMS-arbeid retter seg både mot det ytre miljøet, for eksempel forurensning fra virksomheten til luft, vann og jord, og mot arbeidsmiljøet.

I praksis betyr det at virksomheten må kartlegge hvilken risiko den representerer for det ytre miljøet, og at den må organisere arbeidet på en forsvarlig måte.  

Følgende tema inngår i begrepet ytre miljø:

 • Utslipp til luft, vann og jord
 • Avfallsproblematikk
 • Miljøskadelige og helseskadelige stoffer
 • Forringelse av naturkvaliteter
 • Utendørs lokalklima
 • Utendørs støy, støv og lukt
 • Ressursbruk
 • Materialer
 • Vann
 • Energi
 • Forringelse av kulturminner