Tema

HMS

Relaterte emner

Forbud mot å trakassere

Trakassering er handlinger, unnlatelser eller ytringer som har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.

Det siktes som regel til gjentakende, vedvarende eller grove handlinger eller ytringer. Også enkeltstående tilfeller av uønsket atferd kan være ulovlig trakassering av arbeidstaker. 

Seksuell trakassering
Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.

Når en overordnet trakasserer
Trakassering kan ha sammenheng med maktforhold og maktstrukturer.
I arbeidsforhold vil det være et over- og underordningsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som kan gjøre at handlinger eller ytringer lettere vil være trakasserende. Det samme gjelder for eksempel i forholdet mellom lærer og elev/student i utdanningsinstitusjoner.