Tema

Kontrolltiltak

Relaterte emner

Arbeidstakers medvirkning

Er kontrolltiltaket rettmessig etter arbeidsmiljølovens regler, har arbeidstakerne en selvstendig plikt til å medvirke når kontrolltiltaket gjennomføres. Manglende gjennomføring vil i utgangspunktet betraktes som et brudd på arbeidsavtalen.
 
Er arbeidsgiver og arbeidstakerne uenige om lovligheten av kontrolltiltakene, må i utgangspunktet arbeidstakerne godta og medvirke til gjennomføringen av tiltakene, helt til rettmessigheten av tiltakene er vurdert av en domstol.
 
Det skal helt spesielle grunner til for at en arbeidstaker kan nekte å medvirke til gjennomføringen av et kontrolltiltak. Slike grunner kan være at kontrolltiltaket åpenbart er ulovlig eller særlig inngripende, slik at det er helt nødvendig for arbeidstakeren å få prøvd lovligheten hos en domstol før vedkommende medvirker.