Tema

Kontrolltiltak

Relaterte emner

Drøfting med tillitsvalgte

Arbeidsgiver skal drøfte kontrolltiltak med arbeidstakernes tillitsvalgte. Drøftingsplikten omfatter alle sentrale elementer i forbindelse med at ulike kontrolltiltak blir etablert, gjennomført eller endret.
 
Plikten til å drøfte inntrer så tidlig som mulig. Det betyr at drøftelsene skal gjennomføres før beslutningen om å etablere et kontrolltiltak blir tatt.
 
Er partene uenige, for eksempel om behovet for kontrolltiltaket eller hvordan det skal utformes, er ikke det avgjørende for tiltakets rettmessighet. Blir ikke partene enige, er det arbeidsgiver som bestemmer.