Tema

HMS

Relaterte emner

Kontrolltiltak


Kameraovervåking, tidsregistrering, adgangskontroll og bruk av sporingsteknologi er eksempler på kontrolltiltak.

Når et kontrolltiltak vurderes innført har arbeidsgiver en relativt omfattende informasjons- og drøftingsplikt overfor arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

Tiltaket må blant annet være saklig begrunnet og forholdsmessig sammenlignet med hva som er formålet med tiltaket.

Opplysninger om arbeidstakerne som kommer fram gjennom et kontrolltiltak kan være personopplysninger som reguleres av personopplysningsregelverket.

Det skal vurderes jevnlig om det fortsatt er behov for tiltaket.

Arbeidsgivers mulighet til å innhente helseopplysninger ved ansettelse og kreve medisinske undersøkelser av arbeidssøkere og arbeidstakere er begrenset i arbeidsmiljøloven § 9-3 og § 9-4. Kameraovervåking og innsyn i arbeidstakers e-postkasse er regulert i personopplysningsloven og personopplysningsforskriften.