Tema

HMS

Relaterte emner

Rett til å varsle

Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Det gjelder både varsling internt i virksomheten, og varsling eksternt.

Innleid arbeidstaker
Arbeidstaker som er innleid fra bemanningsforetak eller produksjonsbedrift har lik rett til å varsle i innleievirksomheten som virksomhetens egne arbeidstakere.

Hvordan skal arbeidstaker varsle?
Arbeidstaker kan alltid varsle internt

Arbeidstaker kan alltid varsle eksternt til offentlig tilsynsmyndighet eller en annen offentlig myndighet.

Arbeidstaker kan varsle eksternt til media eller offentligheten for øvrig når

  • varselet gjelder kritikkverdige forhold som har allmenn interesse
  • arbeidstaker er i aktsom god tro om innholdet i varselet
  • arbeidstaker først har varslet internt, eller har grunn til å tro at intern varsling ikke vil være hensiktsmessig.

Arbeidsgiver har bevisbyrden
En arbeidsgiver som mener det ikke ble varslet på forsvarlig vis eller at varslingen på annen måte har skjedd i strid med retten til å varsle, har bevisbyrden for det.