Tema

HMS

Relaterte emner

Forurensning av arbeidsmiljøet

Forurensning i form av støv, røyk, gass, damp, generende lukt, påvirkning fra kjemiske og biologiske faktorer og stråling skal unngås, med mindre det er klart at forurensningen ikke kan føre til uheldige belastninger for arbeidstakerne i virksomheten.

Må kunne dokumentere

Det betyr at arbeidsgiver må kunne dokumentere at forurensningen ikke kan føre til uheldige belastninger. Mangler den dokumentasjonen, må forurensningen fjernes.

Nødvendige tiltak
Der det ikke er mulig å fjerne forurensningen på grunn av den virksomheten som drives, må det settes i verk nødvendige vernetiltak. Det kan også bli nødvendig å stille personlig verneutstyr til arbeidstakers disposisjon.

Mer informasjon
Liste over grenseverdier for forurensninger i arbeidsmiljøet finnes i Forskrift om tiltaks- og grenseverdier.
I tillegg gir tobakksskadeloven arbeidstaker krav på et røykfritt arbeidsmiljø.