Tema

HMS

Relaterte emner

Kjemisk og biologisk helsefare


 
Arbeidsgiver skal kartlegge hvilke biologiske og kjemiske faktorer arbeidstaker utsettes for, og undersøke om eksponeringen utgjør en fare for helse og sikkerhet.

Virksomheten skal ha nødvendige rutiner og utstyr for å hindre eller motvirke helseskader på grunn av kjemikalier og biologisk materiale.

For å unngå å bli eksponert for biologiske faktorer, eller redusere muligheten for slik eksponering, skal arbeidstaker få nødvendig opplæring, instruksjon og øvelse i forkant.

Arbeidstaker og verneombud skal få opplæring i de farlige kjemikaliene som finnes på arbeidsplassen og den risikoen de utgjør.

Tar man i bruk nye stoffer i produksjonen, nye produksjonsmetoder eller nye prosessmetoder, må både risiko og eventuelle tiltak vurderes på ny.

Helsefarlige kjemikalier skal ikke brukes hvis de kan erstattes med andre kjemikalier eller fremgangsmåter.

Arbeidstakere som arbeider med farlige kjemikalier og andre risikofaktorer skal følges opp med helseundersøkelse. Arbeidsgiver skal ha oversikt over hvilke arbeidstakere som har vært utsatt for skadelige forhold, i et såkalt arbeidstakerregister.

Et stoffkartotek med siste utgave av sikkerhetsdatablader for de kjemikaliene som oppbevares og brukes i virksomheten, skal være på plass.