Tema

HMS

Relaterte emner

Varsling om kritikkverdige forhold

 
Alle i virksomheten har rett til å varsle om kritikkverdige forhold, også innleide arbeidstakere. Noen forhold har arbeidstaker plikt til å melde fra om.

Arbeidsgiver skal sørge for at varselet blir tilstrekkelig undersøkt innen rimelig tid. Det er ikke lovlig med noen form for gjengjeldelse på grunn av at arbeidstaker har varslet.

Virksomheten skal ha rutiner for intern varsling når den jevnlig sysselsetter minst 5 arbeidstakere, eller når forholdene i virksomheten tilsier det. Arbeidsmiljøloven stiller flere krav til varslingsrutinene og måten de blir til på.

Rutinene skal være lett tilgjengelige for alle arbeidstakere i virksomheten.