Tema

HMS

Relaterte emner

Varsling om kritikkverdige forhold

 
Alle virksomheter med minst 5 ansatte skal ha rutiner for intern varsling om kritikkverdige forhold. Virksomheter med færre ansatte skal ha slike varslingsrutiner når forholdene i virksomheten tilsier det.

Kapittel 2A om varsling i arbeidsmiljøloven stiller flere krav til varslingsrutinene og måten de blir til på. Rutinene skal være lett tilgjengelige for alle arbeidstakere i virksomheten.

Alle i virksomheten har rett til å varsle om kritikkverdige forhold, også innleide arbeidstakere. Lovgiver stiller visse krav til at varslingen skal være forsvarlig. Noen forhold har arbeidstaker plikt til å melde fra om.

 
Det er ikke lovlig med noen form for gjengjeldelse på grunn av at arbeidstaker har varslet.