Tema

HMS

Relaterte emner

Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet

Arbeidsmiljøloven § 4-3 stiller krav til det psykososiale arbeidsmiljøet. Kravene gjelder både internt i virksomheten, og i kontakt med andre, som kunder, klienter, pasienter og brukere.

Loven krever at gode arbeidsforhold sikres i det systematiske HMS-arbeidet. Hvilke tiltak som bør iverksettes for å beskytte arbeidstakerne, må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Eksempler er opplæringstiltak, organisatoriske tiltak og bruk av sikkerhetsutstyr.