Tema

HMS

Relaterte emner

Utslipp og klima

Klimagasser er en samlebetegnelse på gasser som bidrar til å varme opp atmosfæren. De tre viktigste menneskeskapte klimagassene er karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O). Slike menneskeskapte utslipp forsterker drivhuseffekten, slik at temperaturen øker.

Ny teknologi og bedre prosesstyring har siden 1990 bidratt til å redusere utslipp av klimagasser fra industri og bergverk. Utslipp fra offshorevirksomheten har siden 1990 økt i takt med produksjonen.

Det er et nasjonalt miljømål å bidra til å redusere utslippene av klimagasser. Slike utslipp er et globalt problem. Mange er derfor opptatt av å se etter tiltak på globalt nivå.

Flere virksomheter har valgt å miljøsertifisere seg. Miljøfyrtårn, EMAS og ISO 14001 er eksempler på ulike miljøstyringssystemer. Formålet med slike miljøsertifikater er å hjelpe virksomhetene å arbeide systematisk og kontinuerlig for å bedre sin miljøpåvirkning.
 

Verdt å vite

Nitrogenforbindelsen N2O, også kalt lystgass, bidrar til global oppvarming. Den har en virkning som er nær 300 ganger større enn tilsvarende mengde karbondioksid (CO2).
Gassen dannes når nitrogenforbindelser brytes ned under oksygenfattige forhold, for eksempel når det gjødsles med nitrogen på jord som er for våt, eller for tettpakket.