Tema

Kontrolltiltak

Relaterte emner

De berørte skal informeres om kontrolltiltaket

Før et kontrolltiltak iverksettes, skal alle berørte arbeidstakere få informasjon om hva kontrolltiltaket innebærer.

Arbeidsgiver skal informere om formålet med tiltaket, gjennomføringsmåte og andre praktiske konsekvenser av tiltaket. Det skal også informeres om hvor lenge tiltaket antas å vare.