Tema

Oppsigelse

Relaterte emner

Arbeidstakers særlige vern mot oppsigelse

 

Arbeidstaker som er helt eller delvis arbeidsufør, er beskyttet mot å bli sagt opp på grunn av arbeidsuførheten. Vernet mot oppsigelse gjelder ikke når forhold i virksomheten, for eksempel effektivisering eller rasjonalisering, er årsaken til at arbeidstaker blir sagt opp.

En gravid kvinne er vernet mot oppsigelse på grunn av graviditeten men kan, på lik linje med andre medarbeidere, bli sagt opp på grunn av andre forhold når det er saklig grunn til det.

Blir arbeidstaker sagt opp mens vedkommende har svangerskapspermisjon eller har permisjon etter fødsel eller adopsjon, vil oppsigelsen uansett ikke få virkning før permisjonen er over. Tilsvarende gjelder arbeidstaker som er i permisjon på grunn av militærtjeneste