Tema

Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold

Relaterte emner

Melding skal sendes NAV

Arbeidsgiver som vurderer masseoppsigelse, plikter å gi tillitsvalgte skriftlig melding om blant annet årsaken til eventuelle oppsigelser og antall arbeidstakere som vil kunne bli oppsagt. Slik melding skal også gis til NAV så tidlig som mulig og senest samtidig med at arbeidsgiver kaller inn til drøftinger.
Det er NAV i det distriktet virksomheten ligger som skal ha meldingen.

Arbeidstakernes tillitsvalgte kan kommentere meldingen direkte overfor NAV.

En slik melding til NAV har betydning for iverksettelsen av planlagte masseoppsigelser. Planlagte masseoppsigelser får tidligst virkning 30 dager etter at NAV er informert, hvis ikke NAV har forlenget fristen.

Meldeplikt til NAV ved masseoppsigelser gjelder ikke:

  • virksomheter i jordbruk, skogbruk, fangst og fiskerier
  • ved opplegg av skip i utlandet
  • oppsigelser som gis for å iverksette lockout
  • når driftsstans eller driftsinnskrenkninger skyldes forhold som gir arbeidsgiver rett til å si opp arbeidstakere med nedsatt oppsigelsestid etter reglene om force majeure