Tema

Oppsigelse

Relaterte emner

Utvelgelse ved nedbemanning

Ved nedbemanning er det viktig at arbeidsgiver sørger for en god og ryddig saksbehandling.

Når det kommer til utvalgskrets og -kriterier vil sakslighetsvurderingen bero på de momenter som domstolene har lagt til grunn i ulike rettsavgjørelser hvor dette har vært tema. 

Drøftingsmøtet
I tillegg til grunnlaget for oppsigelsen, skal også utvelgelse mellom flere ansatte være tema i drøftingsmøtet med den ansatte. I følge lovens forarbeider vil det innebære at både kriteriene som legges til grunn for nedbemanningsprosessen, hvordan disse er anvendt overfor arbeidstaker og resultatet for utvelgelsesprosessen vil være et tema i drøftingsmøtet.