Tema

Oppsigelse

Relaterte emner

Utvelgelse ved nedbemanning

Utvelgelsen, både utvalgskrets og utvalgskriterier, skal være saklig begrunnet. 
Sakslighetsvurderingen skal bygge på de momentene domstolene har lagt til grunn i ulike rettsavgjørelser om temaet. 

Drøftingsmøtet
I tillegg til grunnlaget for oppsigelsen, skal også utvelgelse mellom flere ansatte være tema i drøftingsmøtet med den ansatte. Både kriteriene som legges til grunn for nedbemanningsprosessen, hvordan de er anvendt overfor arbeidstaker og resultatet for utvelgelsesprosessen skal være tema i drøftingsmøtet, ifølge forarbeidene.