Tema

Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold

Relaterte emner

Vedtak om nedbemanning

Det er ingen lovfestede regler om hvem som skal ta beslutningen om nedbemanning.

Beslutningen om nedbemanning bør likevel være tatt av virksomhetens eller avdelingens ledelse. Siden det er styret som er ansvarlig for å vurdere tiltak for å sikre videre forsvarlig drift av virksomheten, er det også naturlig at eventuelle rasjonaliserings- eller effektiviseringstiltak tas av styret når virksomhetens økonomi tilsier dette.

Styret eller virksomhetens daglige leder kan eventuelt delegere den praktiske utførelsen til annet organ i virksomheten, for eksempel en HR-avdeling.