Tema

Oppsigelse

Relaterte emner

Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold

762.jpeg 

Skal virksomheten redusere arbeidsstokken, for eksempel på grunn av økonomisk underskudd eller manglende arbeidsoppdrag, står man overfor en nedbemanningssituasjon. Er det minst 10 arbeidstakere som skal sies opp, vil det være en masseoppsigelse.

Involvering og informasjon

Arbeidsgiver som skal si opp flere ansatte må sørge for at arbeidstakernes tillitsvalgte informeres og involveres i prosessen, før beslutninger tas. I tillegg til lovfestede regler om informasjon og drøfting med arbeidstakernes tillitsvalgte, kan virksomheten være bundet av bestemmelser i tariffavtaler om medvirkning. 

Saklighetskravet

I tillegg til at selve nedbemanningen må være saklig begrunnet, skal det også være saklig grunn for å si opp den enkelte arbeidstaker. 

Er det annet passende arbeid som kan tilbys arbeidstaker, vil saklighetskravet ikke være oppfylt.

Som en del av saklighetsvurderingen må det også foretas en interesseavveining.

Utvalgskrets og utvalgskriterier

Valget av hvem som skal sies opp skal også være saklig begrunnet. Som utgangspunkt skal hele virksomheten ses under ett, men det kan være saklige grunner til å begrense utvalgskretsen, for eksempel til en avdeling.

Hvilke kriterier som benyttes når man må velge hvem av flere som skal sies opp, det vil si utvalgskriterier, skal også være saklig begrunnet.