Tema

Oppsigelse

Relaterte emner

Oppsigelse ved permittering uten lønn

En arbeidstaker som er permittert uten lønn i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans, kan gå til oppsigelse med en oppsigelsesfrist på 14 dager.
 
Oppsigelsesfristen regnes fra den dagen arbeidsgiver mottar oppsigelsen.

Bestemmelsen om 14 dagers oppsigelsesfrist gjelder uavhengig av hvilken oppsigelsesfrist som ellers følger av loven eller avtale.

Merk at denne korte fristen kun kan benyttes av arbeidstaker der vedkommende er permittert uten rett på lønn fra arbeidsgiver. Leverer arbeidstaker oppsigelsen i varslingsperioden eller i arbeidsgivers lønnspliktperiode, gjelder alminnelige regler om oppsigelsestid.