Tema

Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold

Relaterte emner

Brudd på taushetsplikt

Arbeidstakers taushetsplikt kan følge av en signert taushetserklæring, eller den kan være regulert i forskrift eller i lov, som for eksempel i forvaltningsloven § 13 og i helsepersonelloven kapittel 5.

Bryter arbeidstaker taushetsplikten, kan det føre til oppsigelse eller avskjed. Brudd på taushetsplikten kan også medføre straffansvar etter bestemmelser i straffeloven.

Er det begått straffbare forhold på arbeidsgiversiden, er arbeidstaker i utgangspunktet ikke bundet av taushetsplikt. Arbeidstaker bør i slike tilfeller først ta saken opp med arbeidsgiver før vedkommende går videre med den.