Tema

Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold

Relaterte emner

Krav på erstatning

Er avskjeden urettmessig, kan arbeidstaker kreve erstatning.
 
Erstatningen fastsettes til det beløpet som retten mener er rimelig, under hensyn til det økonomiske tapet, arbeidsgiverens og arbeidstakerens forhold, og omstendighetene for øvrig. Man er ikke bundet av det økonomiske tapet som er lidt. Også ikke-økonomiske forhold skal tas i betraktning. Kjennes avskjeden urettmessig, skal erstatningen også omfatte tap av lønn arbeidstaker skulle hatt i perioden.

Erstatningen kan kreves enten alene eller i tillegg til et krav om at avskjeden kjennes ugyldig. Søksmålsbestemmelsene som gjelder ved usaklig oppsigelse gjelder tilsvarende ved avskjed.