Tema

Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold

Relaterte emner

Manglende samarbeidsevner

Manglende evne til å samarbeide med ledelsen i virksomheten og de andre ansatte kan i enkelte tilfeller være saklig grunn for å si opp arbeidstaker.
 
Ved manglende samarbeidsevne vil det gjerne i første omgang være grunnlag for å gi arbeidstaker en advarsel, slik at vedkommende gis anledning til å rette på forholdet.
 
Ved samarbeidsproblemer som oppstår i prøvetiden er det viktig at den prøvetidsansatte får tilbakemelding på eventuelle feil og problemer, slik at vedkommende gis mulighet til å korrigere dette.
 

Verdt å vite

  • Høyesterett uttalte i Rt. 1991 s. 236 at: «[Samarbeids]problemene oppstod mens A ennå var ansatt på prøve, noe som burde tilsi at arbeidsgiveren i prøvetiden var mer våken for problemer som kunne oppstå