Tema

Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold

Relaterte emner

Drøfting

Før arbeidsgiver beslutter å avskjedige en arbeidstaker skal spørsmålet, så langt det er praktisk mulig, drøftes med arbeidstakeren. Arbeidstaker kan ha med seg en tillitsvalgt under drøftingsmøtet, det vil si en tillitsperson som kan være en venn, en kollega, et fagforeningsmedlem, en advokat eller andre.