Tema

Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold

Relaterte emner

Avskjeden kan kjennes ugyldig

Finner retten at avskjeden er urettmessig, skal avskjeden kjennes ugyldig, hvis arbeidstaker krever det.
 
At avskjeden kjennes ugyldig betyr at arbeidsforholdet anses for opprettholdt med de rettigheter det gir arbeidstaker.

Når det gjelder lønn skulle bestemmelsen innebære at arbeidstaker vil ha krav på lønn for hele perioden etter oppsigelsesfristens utløp og frem til dom ble avsagt. Departementet har imidlertid lagt til grunn at lønnskravet skal inngå som en del av erstatningsutmålingen. Lønnskrav kan dermed ikke fremmes som eget krav.

Ved avskjed gjelder de samme bestemmelser om forhandlingsordningen og domstolsprøvingen som ved usaklig oppsigelse. Arbeidstaker vil, i motsetning til usaklig oppsigelse, ikke ha rett til å stå i stillingen under tvist om avskjedens rettmessighet.