Tema

Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold

Relaterte emner

Ulovlig streik

Ulovlig streik eller annen rettsstridig bruk av kampmidler fra arbeidstakers side kan være saklig grunn for oppsigelse.
 
Bruker arbeidstakerne i fellesskap kampmidler uten å følge de spillereglene som gjelder for dette, vil arbeidstakerne i realiteten ha brutt de pliktene som følger av arbeidsavtalen. Det kan da danne grunnlag for oppsigelse eller avskjed, basert på en konkret vurdering.