Tema

Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold

Relaterte emner

Avlevering av oppsigelsesbrev

Oppsigelse fra arbeidsgivers side skal leveres til arbeidstaker personlig. Det kan også sendes i rekommandert brev til arbeidstakers adresse. Oppsigelse som kommer arbeidstaker i hende på annen måte vil likevel ikke være ugyldig. Det er da opp til arbeidsgiver å bevise at arbeidstaker faktisk har mottatt oppsigelsen.

Oppsigelsen skal anses for å ha funnet sted når oppsigelsen er kommet fram til arbeidstaker.