Tema

Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold

Relaterte emner

Ordrenekt

Pålegger arbeidsgiver de ansatte å utføre en handling, vil det være ordrenekt om arbeidstaker ikke utfører handlingen. Ordrenekt kan være oppsigelses- eller avskjedsgrunn.
 
Det må trekkes en grense mot tilfeller hvor arbeidstaker nekter å utføre et arbeid fordi det ville føre til fare for liv og helse.

Det må videre tas stilling til om ordren ligger innenfor arbeidstakers arbeidsområde.
I mange tilfeller vil det være uklart hvilket omfang arbeidsplikten har. Det kan det bøtes på ved å gi ny stillingsinstruks. Nekter arbeidstaker å følge den nye stillingsinstruksen, kan det være oppsigelsesgrunn.

Når det skal avgjøres om ordrenekten er saklig oppsigelsesgrunn, bør det også legges vekt på om arbeidsgiver har opplyst arbeidstaker om hvilke konsekvenser en ordrenekt vil få.