Tema

Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold

Relaterte emner

Alternativ til oppsigelse

Dersom arbeidstaker ikke utfører arbeidet tilfredsstillende eller ikke fungerer i virksomheten av andre grunner, bør arbeidsgiver vurdere omplassering eller endring av arbeidsoppgavene før arbeidstaker eventuelt sies opp. Selv om det ikke er en lovfestet plikt å vurdere omplassering ved oppsigelse med grunnlag i arbeidstakers forhold, i motsetning til oppsigelse på grunn av arbeidsgivers forhold, vil det kunne vektlegges i saklighetsvurderingen. 

En endring eller omplassering faller i noen tilfeller utenfor arbeidsgivers styringsrett. Det vil si at arbeidsgiver ikke ensidig kan gjennomføre endringen.
Ønsker arbeidsgiver en endring som faller utenfor styringsretten, må det enten avtales med arbeidstaker eller gjennomføres som en endringsoppsigelse. Endringsoppsigelsen må i så fall følge de alminnelige reglene for oppsigelse. 

Faller endringen, for eksempel nye arbeidsoppgaver eller nytt arbeidssted, innenfor styringsretten, kan arbeidsgiver gjennomføre dem ved at arbeidsavtalen endres eller ved at arbeidstaker varsles på annen måte.