Tema

Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold

Relaterte emner

Følgene av formfeil

Hvis oppsigelsen ikke er skriftlig eller ikke inneholder de opplysningene som kreves, er virkningen vanligvis at oppsigelsen er ugyldig. Forutsetningen for ugyldigheten er at arbeidstaker går til søksmål innen søksmålsfristen, som er 4 måneder etter at oppsigelsen skjedde. Oppsigelsen skal kjennes ugyldig hvis ikke spesielle omstendigheter gjør det åpenbart urimelig, for eksempel der det har gått lang tid fra oppsigelsen skjedde og partene har innrettet seg etter oppsigelsen.  

Arbeidstaker kan kreve erstatning ved ugyldig oppsigelse. Erstatningskrav kan også fremmes hvis oppsigelsen er mangelfull, men arbeidstaker likevel ikke krever dom for ugyldighet eller det ikke blir avsagt dom for ugyldighet fordi spesielle omstendigheter gjør det åpenbart urimelig.