Tema

Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold

Relaterte emner

Oppsigelsesbrevets form og innhold

Arbeidsgiveren skal levere oppsigelsen skriftlig.

Loven stiller krav til innholdet i oppsigelsesbrevet. I oppsigelsesbrevet skal arbeidsgiver opplyse om

  • arbeidstakers rett til å kreve forhandlinger og retten til å kreve søksmål.
  • arbeidstakers rett til å fortsette i stillingen.
  • hvilke frister som gjelder for å kreve forhandling og reise søksmål for å fortsette i stillingen.
  • hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist
  • arbeidstakers eventuelle fortrinnsrett til ny stilling