Tema

Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold

Relaterte emner

Alkohol-/rusmisbruk

Arbeidstaker som er påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden kan risikere å bli sagt opp eller avskjediget. Fravær på grunn av alkohol- eller rusproblemer kan også få konsekvenser for arbeidsforholdet.

En del virksomheter tilbyr arbeidstaker Akan-avtale for å hjelpe arbeidstakere med rus- eller andre avhengighetsproblemer. Ordningen går ut på at en arbeidstaker, som ellers ville blitt oppsagt på grunn av sitt rusmisbruk, gis mulighet til å fortsette i arbeidet sitt hvis han eller hun lar seg behandle for rusproblemene sine.