Tema

Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold

Relaterte emner

Ulovlig fravær

Arbeidstaker som stadig kommer for sent på jobb kan risikere å bli sagt opp. Har arbeidstaker tidligere fått advarsel på grunn av mislighold av arbeidstiden, vil det være et moment som kan vektlegges i saklighetsvurderingen.

Er det å komme for sent et resultat av en ukultur som arbeidsgiver ikke har tatt tak i, og det gjelder flere arbeidstakere, vil det være relevant i en saklighetsvurdering.

Melder ikke arbeidstaker fra til arbeidsgiver om fravær, regnes det som skoft eller ugyldig fravær. Gjentatte dager med skoft kan være saklig grunn for oppsigelse.

At arbeidstaker avvikler ferie uten at det er avtalt med arbeidsgiver på forhånd, kan også være grunnlag for å si opp arbeidstaker.