Tema

Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold

Relaterte emner

Tap av sertifikat

I noen arbeidsforhold kan tap av sertifikat føre til at arbeidsplikten ikke kan oppfylles. Mister for eksempel en sjåfør sertifikatet kan det være grunnlag for oppsigelse av arbeidstakeren.

Hvorvidt tapet av sertifikat gir grunnlag for oppsigelse må vurderes konkret. 

I vurderingen må man skille mellom tilfeller hvor arbeidstaker selv er skyld i tapet av sertifikatet og de tilfellene han ikke kan bebreides. Tap av sertifikat på grunn av kjøring i ruspåvirket tilstand eller overskridelse av fartsgrenser, det vil si tilfeller hvor arbeidstaker selv kan bebreides for tapet, må vurderes annerledes enn om tapet for eksempel skjer av helsemessige årsaker. 

Når arbeidstaker ikke er å bebreide må nok arbeidsgiver strekke seg lenger for å finne annet arbeid til arbeidstaker. I større virksomheter vil det ofte være flere muligheter til å finne alternativt arbeid enn i mindre virksomheter.