Tema

Etter oppsigelsen er mottatt

Relaterte emner

Behandling av andre krav

Retten kan ved behandling av oppsigelse eller erstatning i forbindelse med oppsigelse også behandle spørsmål om oppgjør av lønn og feriepenger, og tvist om andre bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Det samme gjelder krav som står i innbyrdes sammenheng med hovedkravet eller helt eller delvis kan bringes til motregning, når det ikke vil være til vesentlig ulempe for behandlingen av oppsigelsessaken.