Tema

Etter oppsigelsen er mottatt

Relaterte emner

Oppsigelsesfrist ved ulykker, naturhendinger

Må driften innstilles helt eller delvis på grunn av ulykker, naturhendinger eller andre uforutsette hendinger, kan oppsigelsesfristen overfor arbeidstakere ved det arbeid som må innstilles settes ned til 14 dager. Oppsigelsesfristen starter på det tidspunktet hendelsen inntraff.
 
Er gjeldende oppsigelsesfrist kortere enn nevnt her, legges gjeldende oppsigelsesfrist til grunn.

Merk at bestemmelsen ikke tar sikte på arbeidshindringer som bare fører til at arbeidstakerne blir permittert for en tid.