Tema

Oppsigelse

Relaterte emner

Fortrinnsrett

Arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold har fortrinnsrett til ny ansettelse i virksomheten innenfor en periode på 12 måneder, regnet fra oppsigelsestidspunktet.

Bortsett fra vikarer, gjelder fortrinnsretten også midlertidig ansatte som på grunn av virksomhetens forhold ikke får fortsatt ansettelse.

Arbeidstaker som i stedet for oppsigelse har akseptert tilbud om redusert stilling er også omfattet av fortrinnsretten.

Fortrinnsretten omfatter stillinger som arbeidstaker er kvalifisert for.

En virksomhet som skal ansette nye medarbeidere i denne perioden, må altså være oppmerksom på tidligere ansatte med eventuell fortrinnsrett. Er det flere arbeidstakere med fortrinnsrett til stillingen, skal arbeidsgiver benytte samme regler og kriterier for utvelgelse ved inntak som de som gjaldt ved den forutgående oppsigelsen. Det er likevel forholdene ved nyansettelsen og ikke oppsigelsestidspunktet som skal legges til grunn.

Avslår arbeidstaker et tilbud som passende stilling, faller fortrinnsretten bort. Men får arbeidstaker tilbud om en stilling han ikke er kvalifisert for, vil fortrinnsretten være i behold til tross for et eventuelt avslag.